Hondencursussen

Een hondencursus is een lesprogramma waarbij er vanuit de leeftijd van de hond een aantal basisoefeningen aangeleerd worden. Hierbij wordt de focus gelegd op het voorkomen van ongewenst gedrag en het aanleren van goed gedrag. Oefeningen zoals het wandelen zonder trekken, het rustig begroeten van mensen en het begrenzen van gedrag komen aan bod.

 

De cursussen zijn individueel en duren 30 minuten. Hierdoor is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak waardoor er niet gewacht hoeft te worden tussen oefeningen door en krijgen zowel de hond als de eigenaar alle aandacht. Indien een oefening de afleiding van een andere hond vraagt kunnen er stabiele oefenhonden gebruikt worden.

 

Een hondencursus bevat in totaal 10 lessen. Het is ook mogelijk de programma's verkort te doorlopen, de cursus bevat dan in totaal 5 lessen.

Het is afhankelijk van het niveau van de hond en de eigenaar of deze door kunnen stromen naar een hoger niveau.

Puppycursus

Puppycursussen bij Silver Linings Hondentraining

 

De puppycursus is uitermate geschikt voor een persoonlijke socialisatie. Op deze manier wordt er ingespeeld op de individuele behoeften van de pup. Tijdens de puppycursus komen vooral de oefeningen die in het dagelijks leven van belang zijn aan bod en die van belangrijk voor een goede ontwikkeling van een pup. Er wordt primair aandacht besteed aan het vertrouwen tussen de pup en de eigenaar, daarbij speelt het zelfvertrouwen van de pup een grote rol.

 

 

Pubercursus

Pubercursussen bij Silver Linings Hondentraining

 

Wanneer honden ongeveer 6 maanden oud zijn komen zij in de puberteit, er komen dan een hoop hormonen vrij die ervoor zorgen dat het lijkt alsof zij alles plots weer zijn vergeten. Tijdens de pubercursus komen vooral de oefeningen die in het dagelijks leven van belang zijn aan bod en die van belangrijk voor een goede ontwikkeling van de puber. Ook wordt er aandacht besteed aan verzorgingshandelingen en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.

 

 

Basiscursus

Basiscursussen bij Silver Linings Hondentraining

 

De basiscursus is geschikt voor honden waar pas op latere leeftijd mee getraind wordt of wanneer een bepaald niveau van gehoorzaamheid moet worden behaald. Tijdens de basiscursus komen vooral de oefeningen die in het dagelijks leven van belang zijn aan bod en die van belangrijk voor een goede ontwikkeling van de puber. Ook wordt er aandacht besteed aan verzorgings-handelingen, de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het balans van de hond.

 Cursusopbouw

Puppycursus:

 • Bedoeld voor nieuwe cursisten
 • Honden tot en met 5 maanden
 • Starten met een algemene theorieles
 • 8 praktijklessen, 2 theorielessen
 • Verkort: 4 praktijklessen, 1 theorieles
 • Basisoefeningen
 • Inclusief theorieles over lichaamstaal en spelgedrag
 • Doorstromen naar pubercursus niveau 2

Pubercursus niveau 1:

 • Bedoeld voor nieuwe cursisten
 • Honden vanaf 6 tot en met 18 maanden
 • Starten met een algemene theorieles
 • 8 praktijklessen, 2 theorielessen
 • Verkort: 4 praktijklessen, 1 theorieles
 • Basisoefeningen
 • Inclusief theorieles over lichaamstaal en spelgedrag
 • Doorstromen naar basiscursus niveau 2

Pubercursus niveau 2:

 • Puppycursus (bij Silver Linings) afgerond
 • 10 praktijklessen
 • Verkort: 5 praktijklessen
 • Herhalen basisoefeningen
 • Verhogen moeilijkheidsgraad
 • Doorstromen naar basiscursus niveau 3

Basiscursus niveau 1:

 • Bedoeld voor nieuwe cursisten
 • Honden vanaf 12 maanden
 • Starten met een algemene theorieles
 • 8 praktijklessen, 2 theorielessen
 • Verkort: 4 praktijklessen, 1 theorieles
 • Basisoefeningen
 • Inclusief theorieles over lichaamstaal en spelgedrag
 • Doorstromen naar basiscursus niveau 2

Basiscursus niveau 2:

 • Niveau 1 afgerond
 • 10 praktijklessen
 • Verkort: 5 praktijklessen
 • Herhalen basisoefeningen
 • Verhogen moeilijkheidsgraad
 • Doorstromen naar basiscursus niveau 3

Basiscursus niveau 3

 • Niveau 2 afgerond
 • 10 praktijklessen
 • Verkort: 5 praktijklessen
 • Herhalen basisoefeningen
 • Verhogen moeilijkheidsgraad
 • Voorbereiding op hondensporten
 • Doorstromen naar verschillende hondensporten


CONTACT: info@silverlinings.nl