Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 01-03-2023

1. Definities
1.1. Silver Linings Hondentraining VOF, vertegenwoordigd door: P.R. (Remie) Brink en R.L. (Leah) McNair, gevestigd te Halle, KvK-nummer 86396730, BTW-nummer: NL863953712B01.
1.2. Klant: De eigenaar of handler van het dier, die Silver Linings Hondentraining opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt. En/of consument die een aankoop doet in onze (web)winkel.

2. Algemeen
2.1. Alle tussen Silver Linings Hondentraining en de klant gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
2.2. Silver Linings Hondentraining zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Zutphen.
2.4. De algemene voorwaarden worden regelmatig herzien. Boven aan het document staat de datum van de laatste update vermeld. Een klant is zelf verantwoordelijk om te controleren of er vernieuwde versies beschikbaar zijn. Silver Linings zal huidige klanten op de hoogte brengen van een gewijzigde versie.

3. Voorwaarden rondom Adviezen, Therapieën en Training
3.1. Algemeen
3.1.1. Een bezitter/eigenaar/handler van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Silver Linings Hondentraining.
3.1.2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Silver Linings Hondentraining.
3.1.3. Het is mogelijk dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens het consult of tijdens de les. Indien u hier bezwaar tegen maakt, verzoeken wij u hier tijdig melding van te maken.
3.1.4. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Silver Linings Hondentraining. De klant blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek 6:179. Elke klant die met zijn of haar hond gebruik maakt van onze diensten is verplicht een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
3.1.5. Silver Linings Hondentraining kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan nooit worden gegeven.
3.1.6. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor een klant te weigeren wanneer het probleemgedrag van de hond dermate extreem is dat Silver Linings Hondentraining niet de kennis en/of mogelijkheid heeft om hier advies over te geven.
3.1.7. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor een klant te weigeren wanneer een klant weigert mee te werken aan een opgestelde therapie, de betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.
3.1.8. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of -producten, geschieden op eigen risico van de klant. Silver Linings Hondentraining kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.
3.1.9. Het inschrijven voor een les, cursus of begeleidingstraject betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en met de informatie over onze werkwijze zoals die beschreven staat op de website.
3.1.10. Silver Linings Hondentraining is bevoegd de lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en daarop aansluitende dagen. Gedurende de maanden juli en augustus is een zomerrooster van kracht in verband met hoge temperaturen en het welzijn van honden.
3.1.11. Cursisten worden geadviseerd stevig schoeisel en gepaste kleding te dragen, rekening houdend met variërende weersomstandigheden, zoals koude temperaturen op het trainingsveld.
3.1.12. Vragen over de hondenschool, abonnement, gedragsbegeleiding, of online cursussen kunnen gesteld worden via info@silverlinings.nl of via 06 45 56 16 95.

3.2. Afspraken en betaling
3.2.1. Alle (via de website en andere kanalen) genoemde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting.
3.2.2. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
3.2.3. Het restitutiebedrag bij het annuleren of wijzigen van gemaakte afspraken tussen Silver Linings Hondentraining en de klant is afhankelijk van het moment waarop de klant annuleert of wijzigt en de datum waarop de dienst gepland staat.
3.2.3.1. Langer dan 4 dagen vooraf aan de dienst is 100% restitutie
3.2.3.2. Drie dagen vooraf aan de dienst is 75% restitutie
3.2.3.3. Vier dagen vooraf aan de dienst is 50% restitutie
3.2.3.4. Twee dagen vooraf aan de dienst is 25% restitutie
3.2.3.5. Korter dan 24 uur (1 dag) is 0% restitutie
3.2.3.6. Voorbeeld: Een cursus start op 6 maart. Afmelden op 5 maart geeft geen restitutie. Afmelden op 4 maart geeft recht op 25% restitutie. Afmelden op 3 maart geeft recht op 50% restitutie. Afmelden op 2 maart geeft recht op 75% restitutie. Afmelden op 1 maart of eerder geeft recht op 100% restitutie.
3.2.4. Kosteloos afzeggen/wijzigen door de klant binnen 5 dagen voor de dienst kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
3.2.5. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, gedeeltelijk of volledig in rekening te brengen bij de klant.
3.2.6. Indien door ziekte of overmacht van Silver Linings Hondentraining een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt Silver Linings Hondentraining er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
3.2.7. In het geval dat een dienst geen doorgang kan vinden door overmacht, zoals natuurlijke rampen, politieke onrust, gewijzigde wetgeving, ziekte, extreme weersomstandigheden, enzovoort, doet Silver Linings haar uiterste best om een alternatief beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld een lezing in plaats van een praktijkles. Alleen bij uitzonderlijke gevallen wordt er overgegaan op het stopzetten van toekomstige betalingsverplichtingen. Er zal geen restitutie plaatsvinden van diensten die wel als alternatief zijn aangeboden, ook als de klant besluit hier geen gebruik van te maken.
3.2.8. Betaling verschilt per dienst:
3.2.8.1. Losse lossen zoals de privélessen en de puppysocialisatie dienen direct na het inplannen van de afspraak met iDeal betaald te worden.
3.2.8.2. Online cursussen en andere digitale content dient direct bij bestelling betaald te worden met iDeal.
3.2.8.3. De basiscursus en alle gedragsbegeleidingstrajecten dienen per overboeking of iDeal binnen de betalingstermijn (standaard 14 dagen na ontvangst van de factuur) te geschieden.
3.2.8.4. Abonnementen worden toegelicht in punt 3.3.
3.2.9. Wanneer de klant na de gestelde betalingstermijn de factuur niet heeft voldaan ontvangt de klant een herinnering met daarin een nieuwe betalingstermijn (standaard 14 dagen na ontvangst van de herinnering). Wanneer de factuur binnen deze nieuwe betalingstermijn niet wordt voldaan zal er een laatste aanmaning met bijkomende administratiekosten worden verstuurd, zowel per post als per e-mail. De administratiekosten op de aanmaning worden berekend aan de hand van 10% van het factuurbedrag. Als deze aanmaning niet binnen een betalingstermijn van 8 dagen wordt voldaan zal de zaak uit handen worden gegeven aan een incassobureau, de kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.

3.3. Abonnementen
3.3.1. Voorwaarde voor het in aanmerking komen voor het abonnement is dat een klant zelfstandig zijn of haar hond kan begeleiden en bekend is met de basisoefeningen en trainingsmethoden zoals Silver Linings deze aanbied, bijvoorbeeld door het volgen van de basiscursus.
3.3.2. Abonnees worden vrienden van Silver Linings genoemd en hebben de volgende rechten:
3.3.2.1. Het volgen van een onbeperkt aantal open gestelde themalessen.
3.3.2.2. Het volgen van een onbeperkt aantal open gestelde sportlessen (mits het niveau van de hond en handler dit toelaat)
3.3.2.3. 25% korting op privélessen, workshops en lezingen
3.3.2.4. Toegang tot exclusieve activiteiten
3.3.2.5. Gratis huur van het omheinde trainingsveld
3.3.3. Het abonnement is persoonsgebonden en staat op naam van de eigenaar/handler (niet op naam van de hond) en is niet overdraagbaar tenzij de persoon die de lessen overneemt ook voldoet aan artikel 3.3.1.
3.3.4. De klant betaalt door middel van factuur of op basis van automatisch incasso het maandelijkse abonnementsgeld zoals vermeld op het aanmeldformulier en op de website.
3.3.5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en moet minimaal binnen deze termijn worden voldaan. Indien de klant niet binnen deze termijn de factuur voldoet zal er een herinnering en een aanmaning worden verstuurd zoals vermeld in punt 3.2.8.
3.3.6. Vanaf de door de klant ingevulde startdatum ontvangt de klant eenmalig een aangepaste factuur voor de resterende dagen in de betreffende maand. Vanaf de eerstvolgende 1ste van de maand ontvangt de klant een volledige factuur.
3.3.7. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen met een kennisgeving van 14 dagen aan de klant. De klant heeft de mogelijkheid om na een prijswijziging per direct het contract op te zeggen zonder extra kosten. Dit dient binnen 14 dagen na de prijswijziging te worden doorgegeven.
3.3.8. Het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te gebeuren vóór het einde van de maand. Elke 1ste van de maand begint een nieuw termijn.

4. Voorwaarden (web)winkel
4.1. Algemeen
4.1.1. We geloven in de kwaliteit van onze producten, maar ze zijn niet onverwoestbaar. Laat deze dan ook nooit zonder toezicht achter bij de hond. Ook niet de producten die bedoeld zijn om te kauwen (zoals kluiven e.d.) om inslikgevaar te voorkomen.
4.1.2. Alle recht op garantie of retour vervalt als de hond de kans krijgt om op de producten te kauwen e.d. zonder dat het hiervoor bedoeld is.
4.1.3. Voor producten gemaakt van biothane bieden we een eigen reparatieservice tegen een klein bedrag (materiaalkosten)
4.1.4. Het is niet mogelijk om producten die op maat zijn gemaakt te retourneren.
4.1.5. Vragen over winkelbestellingen, kunnen gesteld worden via contact@winkelvoorjehond.nl of via 06 16 75 92 94.

4.2. Betaling
4.2.1. Alle genoemde bedragen (zowel op de website als in de winkel) zijn inclusief 9% of 21% omzetbelasting.
4.2.2. Betalingen voor producten op de website dienen te worden voldaan via iDeal.
4.2.3. Pas wanneer een bestelling volledig is voldaan wordt deze verwerkt en verzonden.

4.3. Verzendbeleid
4.3.1. Silver Linings Hondentraining streeft ernaar om bestellingen binnen 2-4 werkdagen te verzenden na ontvangst van de betaling.
4.3.2. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant en variëren op basis van het gewicht en de locatie van de bestelling. Klanten kunnen de exacte verzendkosten bekijken bij het afrekenen voordat ze hun bestelling bevestigen.
4.3.3. Momenteel verzenden we alleen naar Nederland, België en Duitsland.
4.3.4. Klanten hebben de mogelijkheid om bestellingen op te halen, mits ze hiervoor een afspraak maken via contact@winkelvoorjehond.nl of aangeven wanneer ze les hebben, zodat Silver Linings Hondentraining ervoor kan zorgen dat de bestelling klaarstaat op dat moment.
4.3.5. Bij verzending ontvangt de klant een trackingnummer, zodat ze de voortgang van hun bestelling kunnen volgen.

4.4. Retourbeleid
4.4.1. Klanten hebben 30 dagen na ontvangst van hun bestelling om een retour aan te vragen.
4.4.2. Producten moeten ongebruikt en in de originele staat en verpakking worden geretourneerd.
4.4.3. Als het product ondeugdelijk is (bijvoorbeeld niet compleet, beschadigd, kapot, werkt niet zoals verwacht), heeft de klant recht op een nieuw product of financiële tegemoetkoming.
4.4.4. Verzendkosten bij retournering zijn voor eigen rekening van de klant.

4.5. Retourproces
4.5.1. Klanten die een retour willen aanvragen, dienen een e-mail te sturen naar contact@winkelvoorjehond.nl met de volgende informatie: ordernummer, type artikel, reden van retour, gewenste oplossing (geld terug of nieuw product).
4.5.2. Na ontvangst van de retouraanvraag zal ons team deze beoordelen en zo snel mogelijk contact opnemen met de klant.
4.5.3. Zodra het geretourneerde product is ontvangen en gecontroleerd, wordt de gekozen oplossing (geld terug of nieuw product) verwerkt.

5. Privacy
5.1. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd.
5.2. Mededelingen aan derden worden alleen en uitsluitend gedaan na overleg met de klant en uitsluitend wanneer de instructeur ervan overtuigd is dat de belangen van de klant en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
5.3. Silver Linings Hondentraining verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
5.4. Silver Linings Hondentraining verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
5.5. Silver Linings Hondentraining bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximaal van drie jaar.
5.6. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silver Linings Hondentraining en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
5.7. Silver Linings Hondentraining neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
5.8. Een volledige privacyverklaring kunt u bekijken via https://www.silverlinings.nl/privacy-policy/ of opvragen via info@silverlinings.nl